Jaroslav Hašek – dobrý voják Švejk GEOCOIN

   Dne 16. 1. 2023 se sešlo v restauraci Hladinka na Kladně (dříve Švejk restaurant Dělnický dům Kladno) ke svému dalšímu společnému jednání 13 kladenských podílníků, aby vyhodnotili svoji dosavadní činnost spojenou s výrobou GC Keltské hlavy a 5. ozubeného GC Těžní věž Dolu Schöller. Jeden z bodů společného jednání byl věnován zamyšlení nad novým tématem dalšího kladenského GC. Diskutovali jsme o mnoha tématech, až jsme se nakonec shodli na tématu s naším místem ne příliš spojeným, ale natolik uchvacujícím, že jsme mu dali zelenou.

RE – Antique bronze

     

   V bývalém Švejkově restaurantu jsme se dohodli, že připomeneme naším dalším geocoinem 100. výročí úmrtí Jaroslava Haška (1883–1923) a jeho jedinečného dobrého vojáka Švejka. Okamžitě jsme začali v Haškově díle hledat zmínku o Kladně, a i tu jsme našli, a to v postavě rytmistra Rottera, o kterém Švejk vyprávěl před soudními lékaři. Obrázky k tomuto textu a další informace jsme dohledali na www.svejkmuseum.cz a vy se s nimi můžete seznámit v tomto odkazu.

 

RE - Antique silver

RE – Antique silver

    

   Spokojeni s tímto nálezem jsme se pustili do přípravy nového GC. Inspirování satirou Haškova díla jsme v povznesení přemýšleli nad grafickým ztvárněním GC i nad předáním odkazů, které nám Jaroslav Hašek i pro současnou dobu zanechal. Výběr to byl nelehký, neboť těch skutečných životních pravd je v tomto díle vskutku hodně. Při tvorbě GC jsme se radili s naším dvorním dodavatelem geocoinů Hoblíkem, který nás jako vždy zkušeně usměrňoval. Výsledkem bylo rozhodnutí o vytvoření masivního geocoinu o průměru 57,15 mm (2,25 palce) a tloušťce 4 mm s vyobrazením Josefa Švejka od autora nejpovolanějšího, mistra malíře, ilustrátora a karikaturisty Josefa Lady. Poprvé v historii tvorby kladenských GC jsme řešili problematiku použití motivů pro GC, které jsou spojeny s autorskými právy. Výběr obrázků pro GC i odpovídající barevné odstíny jsme provedli ve spolupráci s dědici autorských práv po Josefovi Ladovi a Aleně Ladové, se kterými jsme uzavřeli i potřebnou licenční smlouvu.

   Nutno konstatovat, že se jednalo o velmi zajímavou a poučnou spolupráci, které si velmi ceníme. Výsledkem této činnosti jsou 3 jedinečné geocoiny, každý s jiným obrázkovým motivem, v rozdílném materiálovém provedení Antique Bronze, Antique Silver a Antique Copper (viz fotografie vzorků GC v tomto článku). Obrázky na líci GC jsou doplněny známými a oblíbenými citáty a do vnějšího mezikruží jsme vložili text JOSEF ŠVEJK NEJSLAVNĚJŠÍ ČESKÝ VOJÁK RAKOUSKO-UHERSKA. Na rub geocoinu jsme umístili v 3D zobrazení bývalý státní znak Rakousko-Uherska doplněný o část českého textu z Rakouské císařské hymny ZACHOVEJ NÁM HOSPODINE CÍSAŘE A NAŠÍ ZEM. Nápis TRACK AT GEOCACHING.COM a trackovací číslo geocoinu jsou umístěny na hraně GC. Pevně věříme, že by měl Jaroslav Hašek i jeho dobrý voják Švejk z tohoto díla radost.  

LE – Antique copper

 Limitní verze bude vyrobena v počtu 100 ks. Do prodeje jde 20 ks v limitované celé sadě a 64 ks samostatně.

   Geocoin byl navržen společným úsilím těchto podílníků: martin.simek, pneu.beda, Lucky&spol, Fefekladno, maarioo, Kapitola, J@VO, TwiceRaP, Stara Kryta, martinracek26, listonos13, Panďata a TyViNeMa.   


V případě zájmu využijte níže připravený poptávkový formulář. Do poznámky napište počet kusů, pokud budete objednávat od vybrané varianty více kusů GC než jeden.