Možná témata na další 4. GKL Geocoin

Ozubený Geocoin:

  • ČKD Slaný – 1. lokomotiva vyrobená v Čechách, pětispřežní nákladní lokomotiva tehdejší rakouské
    řady 80.1. vyráběná až do roku 1915 v celkovém počtu 39 kusů.
  • ČKD Slaný – LT vz. 40 (lehký tank vyrobený pod názvem LTL původně pro Litvu)
  • Rozdělovské věžáky
  • POLDI bez Poldinky (kliková hřídel)

Celý příspěvek

Jaroslav Hašek – dobrý voják Švejk GEOCOIN

   Dne 16. 1. 2023 se sešlo v restauraci Hladinka na Kladně (dříve Švejk restaurant Dělnický dům Kladno) ke svému dalšímu společnému jednání 13 kladenských podílníků, aby vyhodnotili svoji dosavadní činnost spojenou s výrobou GC Keltské hlavy a 5. ozubeného GC Těžní věž Dolu Schöller. Jeden z bodů společného jednání byl věnován zamyšlení nad novým tématem dalšího kladenského GC. Diskutovali jsme o mnoha tématech, až jsme se nakonec shodli na tématu s naším místem ne příliš spojeným, ale natolik uchvacujícím, že jsme mu dali zelenou.

Celý příspěvek

Kladenský uhelný revír – 20 let od ukončení těžby

V minulosti proběhla řada geokladenských eventů, které vždy přilákaly řadu příznivců geocachingu z Kladna a okolí. Byly věnovány stmelování příznivců této silně návykové hry, výměně zážitků a zkušeností, přinášely soutěživost, radost a uspokojení. Tento geokladenský event, který proběhl dne 22. října 2022 v prostoru haldy bývalého Dolu Tuchlovice (do roku 1946 Důl Jaroslav následně do roku 1990 Důl Nosek), připomněl dvacetileté výročí ukončení těžby černého uhlí v kladenském uhelném revíru, které se zde dolovalo více jak 230 let.

Celý příspěvek

Pátý ozubený kladenský geocoin

Bylo na čase přispět do ozubené kladenské převodovky dalším rychlostním stupněm, který by oblažil všechny příznivce geocachingu novým železem, které opět připomíná historii Kladna a okolí. Pátý ozubený kladenský geocoin byl vytvořen po deseti letech od vzniku prvního a tematicky navazuje na třetí ozubený GC, který znázorňuje těžbu uhlí v kladenském podzemí. Je tak vytvořena již druhá tematická dvojce, ta první byla vytvořena kladenskými Vojtěšskými pecemi a kladenským hutníkem. 

Celý příspěvek

Toniczech

Když se podíváte na profil tohoto našeho kladenského geonestora, tak se dozvíte, že začal s hledáním a zakládáním kešek v době, kdy jsme mnozí z nás ani netušili, co geocaching vůbec je. Datum registrace nicku na webu www.geocaching.com  dne 15. 7. 2002 je výmluvný. Je to už hodně dávno. Pro zajímavost vkládám obrázek GPS, kterou tehdy Toniczech používal.

Celý příspěvek

GEOKLADNO – trocha z historie

GEOKLADNO je pojem. Ne nadarmo se objevuje i v textu o geocachingu na wikipedii, kde je zmínka o nejznámějších komunitách českých geocacherů. Kladenská geokomunita byla vždy otevřenou komunitou, která výrazně přispěla k rozvoji geocachingu na Kladensku i širším okolí. Základním komunikačním kanálem se stal web www.geokladno.cz , který vznikl podle dosud zjištěných informací v roce 2009. Web se od svého začátku hlásil k industriální historii regionu, ale zároveň bylo na něm možné najít informace o krásách blízkého okolí.

Celý příspěvek

Čtvrtý ozubený kladenský geocoin

Čtvrtý ozubený kladenský geocoin

Sdružení kladenských podílníků se opět rozjelo a zařadilo čtyřku do poctivé kladenské ozubené převodovky. 😆 Nějaký čas nám sice trvalo ujasnit si jakým směrem vlastně chceme jet, ani na okamžik jsme však nepochybovali o tom, že ve výrobě kladenských coinů pokračovat chceme. Během té doby se událo mnohé. ČNB se nám postarala o slabší korunu a nejen tím se situace na trhu geocoinů podstatně změnila. I počet nás, kladenských podílníků, se změnil – zůstalo nás deset.

Celý příspěvek

Třetí ozubený kladenský geocoin

Třetí ozubený kladenský geocoin

Společenstvo přátel kladenských geocoinů hlásí nový přírůstek v rodině českých a zejména kladenských geocoinů. Po prvním kladenském geocoinu symbolizujícím hutnictví a druhém kladenském geocoinu věnovaném historii železnice nám zůstalo poslední zásadní téma spojené s kladenskou průmyslovou historií. Asi pro nikoho není překvapením, že náš třetí coin je věnován hornictví, konkrétně dolu Mayrau, který začal být hlouben v roce 1874 a fungoval až do roku 1997. Dnes můžete v areálu bývalého dolu navštívit unikátní hornický skanzen, jehož návštěvu vřele doporučujeme! Více historických informací najdete na webu skanzenu http://dul-mayrau.cz/ nebo si můžete prohlídku nechat zprostředkovat v oblíbeném pořadu ČT Toulavá kamera, který byl dolu Mayrau také věnován https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/210411000320314/video/106190 

Celý příspěvek

Druhý ozubený kladenský geocoin

Druhý ozubený kladenský geocoin

Ano, druhý kladenský geocoin je na světě. Po úspěchu prvního kladenského geocoinu jsme vůbec neřešili zda chceme navázat dalším kouskem.  Diskuse se točila jen kolem otázek jaký a kdy. Zvažovali jsme nejrůznější témata, od okolních historických dominant přes přírodní památky až po obligátní horníky a hutníky. Technické pojetí celkového designu nás nasměrovalo k industriálním památkám, na které je kladenské okolí bezesporu bohaté. Z několika navržených možností zvítězilo téma Pražsko-lánské koněspřežní železnice. Ke spolupráci jsme opět přizvali geokolegu Hoblíka, který navrhl i náš první coin.

Celý příspěvek